Juuret sadan vuoden takana

UP-uutispalvelun juuret ovat jo 1920-luvulla perustetussa yhdistyksessä, Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto TST:ssa. Nimensä mukaisesti TST:n journalistit toimittivat Suomen työväenlehdistölle muun muassa uutisia. Vuonna 1988 perustettiin asiakkaidensa omistama yhtiö UP-uutispalvelu, joka jatkoi TST:n toimintaa.

1990-luvulla UP-uutispalvelun asiakaskunta ja omistuspohja laajenivat. Ammattiyhdistysten jäsenlehdet, järjestölehdet sekä sitoutumattomat maakuntien sanomalehdet saivat UP:ltä asiantuntevia kirjoituksia politiikasta ja työmarkkinoista. Yhtiö tuotti parin vuoden ajan myös radiouutisia paikallisradioille.

Työväen Sanomalehtien Tietotoimiston henkilökunta vuonna 1928 keväällä.
Vasemmalta: Kalle Manninen, Olavi Eronen, Helvi Sipilä, F. Lehmann ja Kalle Hautamäki.
Lähde: Työväen arkisto

2000-luvulle tultaessa UP:n rooli muuttui, kun useat työväenlehdet joutuivat lopettamaan julkaisunsa. Se merkitsi muutoksia myös UP-uutispalvelun toiminnassa. Painopisteeksi tulivat työmarkkinat ja työelämä kaikkine ilmiöineen. Sisällöntuotanto suunnattiin entistä tarkemmin ammattiliitoille ja palkansaajakeskusjärjestöille.

Joukko UP:n tulevaisuuteen luottavia ja innokkaita toimittajia osti yhtiön liiketoiminnan ja nimen vuonna 2011. Siitä lähtien UP-uutispalvelu on jatkanut monipuolisen, puolueettoman ja tutkimuksiin perustuvan sisällön tuottamista.

Vuonna 2020 UP-uutispalvelu on terävöittänyt toimintaansa monipuoliseksi yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyneeksi viestintätoimistoksi. Sen journalistit kirjoittavat asiakkaidensa medioihin työmarkkinoista, työelämän kysymyksistä ja muista yhteiskunnallisista aiheista edelleen journalistisella kunnianhimolla.

Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto, Henkilökunta, 1982.
Kuvassa takana vas. Pöllänen Marjatta (yleistoimittaja), Sivonen Lauri (päätoimittaja/ tiedotuspäällikkö), Jylhä Risto (politiikka), edessä vas. Aro Juhani (työmarkkinat), Tivonen Rauno (toimituspäälikkö).
Lähde: Työväen arkisto